دانشگاه کاشان

چهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)

۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

اهداف همایش

جبر محاسباتی بخش مهمی از تحقیقات امروزه علم ریاضی را تشکیل می دهد. به دلیل اهمیت این بخش از ریاضیات، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان سری همایش های جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربرد های آن ها را در سال های اخیر تدارک دیده است. جبر محاسباتی معمولا به عنوان بخشی از جبر کامپیوتری در نظر گرفته می شود و در بسیاری از علوم مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، کد، رمز، شبکه های پیچیده، الکترونیک و علوم کامپیوتر کاربرد دارد. این کاربرد ها، پژوهشگران این بخش از علم را نیازمند به درک بهتر از آثار و تحولات جاری در جبر محاسباتی می کند. هدف این همایش تبادل یافته های پژوهشی بین محققین جبر محاسباتی و زمینه های مربوطه است و می تواند فرصت مناسبی برای آشنایی دانشجویان با موضوعات جدید پژوهشی در این زمینه باشد. همایش سال جاری با کمک های علمی انجمن ریاضی ایران و دانشگاه کوفه برگزار می شود.

برخی از موضوعات اصلی این همایش از قرار زیر هستند: