دانشگاه کاشان

چهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)

۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

ثبت نام

در صورت تمایل به ثبت نام به عنوان شرکتد کننده یا سخنران، لطفاً از طریق ایمیل cacna2023@kashanu.ac.ir با کمیته علمی کنفرانس در ارتباط باشید. جهت ثبت نام مشخصات خود را در فرمت زیر به ایمیل کنفرانس ارسال کنید:

نام و نام خانوادگی:
نام دانشگاه:
رشته تحصیلی:
تخصص:
نشانی ایمیل: