دانشگاه کاشان

چهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)

۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

سخنران های کلیدی

این لیست در حال بروزرسانی است، در صورت تمایل جهت ارائه سخنرانی، درخواست خود را به ایمیل کمیته علمی کنفرانس ارسال کنید.

سخنران های مدعو